Seishun Fuufu Monogatari - Koiko no Mainichi (1989-1990 OVA)

Check for related series


Koiko (ep.1-2)Hirano Fumi
Sabu (ep.1-2)Ishimaru Hiroya
Hoshinaga (ep.1-2)Gouri Daisuke
Matsu (ep.1-2)Yamadera Kouichi
Kayo (ep.1)Katsuki Masako
Reiji (ep.2)Umezu Hideyuki
<UNREADABLE ROLE> (ep.2)Tatekabe Kazuya
Tachibana (ep.2)Wakamoto Norio
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Nishi Hatsue
Michiko (ep.1)Asano Noriko
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Yoshida Nobuyuki
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Ogata Kenichi
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Sawaki Ikuya
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Suzuki Katsumi
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Yoshida Miho
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Ootsuka Akio
<UNKNOWN ROLE(S)> (ep.1)Umezu Hideyuki