Sei Juushi Bismark (1984/10/07-1985/09/29 TV)

Check for related series


Hikari ShinjiShioya Yoku
Biru WirukokkusuInoue Kazuhiko
Richard LancelotShimada Bin
Marian RuveeruKoujiro Chie
Secretary General RuveeruIto Hiroshi
Commander-in-Chief WorutaaHirabayashi Shouzou
General DomesuTerashima Mikio
AntonioKashiwakura Tsutomu
BarubooniFuruta Nobuyuki
ZatoraaGinga Banjou
Supreme Ruler HyuuzaaKatou Seizou
PeriosuSuzuoki Hirotaka
Mary (ep.41)Takizawa Kumiko