Rumic World - Warau Hyouteki (1987/03/21 OVA)

Check for related series


Shiga YuzuruShioya Yoku
Shiga AzusaTsuru Hiromi
Azusa's MotherSawada Toshiko
SatomiMatsumoto Iyo
Yuzuru's FatherHirai Takahiro
Yuzuru's MotherTakizawa Kumiko
Satomi's MotherSatou Ai
Shiga Yuzuru (Childhood)Takamori Yoshino
Classics TeacherKojima Toshihiko
VillagerMizutori Tetsuo
ClassmateKashiwakura Tsutomu
Delinquent Senior Highschool Student ANishimura Tomohiro
Delinquent Senior Highschool Student BTachiki Fumihiko
Delinquent Senior Highschool Student CMitsui Zenchuu
Female Pupil ATakamori Yoshino
Female Pupil BHiramatsu Akiko
Female Pupil CIshida Mitsuko