Pro Golfer Saru - Kouga Hikyou! Kage no Ninpou Golfer Sanjou! (1987/03/14 Movie)

Check for related series


SarumaruTonguu Kyouko
NakamaruTakagi Sanae
DaimaruMine Atsuko
GoemonMine Atsuko
KomaruHara Eriko
OcchanTomita Kousei
WakabaHorie Mitsuko
Kiri no TairouSaikachi Ryuuji
TobimaruSakamoto Chika
KochouEmori Hiroko
KarasumaroAomori Shin
FukusukeMasuoka Hiroshi
KageoumaruMitsuya Yuuji
Mister XUtsumi Kenji
BenibachiHirano Fumi
Gin Kamen [Silver Mask]Satou Masaharu
NarrationNojima Akio
KarasuShibamoto Hiroyuki
KarasuTanaka Mayumi