Original Video Animation Angelique (OVA)

Check for related series


Anjeriiku Rimooju [Angelique Limoges]Shiratori Yuri
Juriasu [Julious]Hayami Shou
Kuravisu [Clavis]Tanaka Hideyuki
Randi [Randy]Canna Nobutoshi
Ryumieeru [Lumiale]Tobita Nobuo
Osukaa [Oscar]Horiuchi Kenyuu
Maruseru [Marcel]Yuuki Hiro
Zeferu [Zephel]Iwata Mitsuo
Orivie [Olivie]Koyasu Takehito
Ruva [Luva]Seki Toshihiko
Joou [The Queen]Katsuki Masako
DiaTanaka Atsuko
PasuhaYao Kazuki