Muteki Koujin Daitarn 3 (1978/06/03-1979/03/31 TV)

Check for related series


Haran Banjou -Anime Debut RoleSuzuoki Hirotaka
Sanjou ReikaInoue You
Beautiful Tachibana (Beauty)Mizuno Kako
Garrison TokidaKitamura Kouichi
ToppoShiraishi Fuyumi
Don ZausaaYamanouchi Masato
KorosuNobusawa Mieko
yc (ep.1)Tatsuta Naoki
Commander Sandrake (ep.1)Kihara Shoujirou
Chairperson (ep.1)Taki Masaya
Soldier (ep.1)Onoda Eiichi
Beautiful Women (ep.1)Tsuruta Kimiko
Beautiful Women (ep.1)Takagi Sanae
Beautiful Women (ep.1)Nozaki Kimiko
Commander Neros (ep.2)Tanaka Takashi
Soldier (ep.2)Suemori Fushio
Policeman (ep.2)Totani Kouji
Policeman (ep.2)Kanazawa Hisakazu
Child (ep.3)Takagi Sanae
Commander Benmeru (ep.3)Katou Seizou
Gasman (ep.3)Katou Masayuki
Ship's Captain (ep.3)Mitsuhashi Youichi
Navigation Officer (ep.3)Kanazawa Hisakazu
Chief [Commander Deaththunder] (ep.4)Oomiya Teiji
Pino (ep.4)Kuri Youko
Chobi (ep.4)Koyama Mami
Soldier A (ep.4)Kanazawa Hisakazu
Commander Burandoru (ep.5)Iizuka Shouzou
Mother (ep.5)Han Keiko
Baby (ep.5)Nakatani Yumi
Youth A (ep.5)Totani Kouji
Youth B (ep.5)Tatsuta Naoki
Doctor Animaddo (ep.6)Yanami Jouji
Officer (ep.6)Suemori Fushio
Soldier (ep.6)Totani Kouji
Commander Dasuton (ep.7)Ibu Masato
Computer (ep.7)Majima Satomi
Staff Member A (ep.7)Satou Masaharu
Staff Member B (ep.7)Kanazawa Hisakazu
Tonii (ep.8)Mitsuya Yuuji
Commander Jiira (ep.8)Ohara Noriko
Soldier A (ep.8)Nakatani Yumi
Soldier B (ep.8)Takagi Sanae
Maria (ep.9)Asagami Youko
Franken (ep.9)Tanaka Yasuo
Commander (ep.9)Wakamoto Noriaki
Soldier A (ep.9)Suzuki Kiyonobu
Soldier B (ep.9)Toyoda Naoji
Commander Won Roh (ep.10)Sogabe Kazuyuki
Manager (ep.10)Ishimori Takkou
Black Clothed Man (ep.10)Okada Michirou
Cameraman A (ep.10)Nagahori Yoshio
Cameraman B (ep.10)Tatsuta Naoki
Cameraman C (ep.10)Totani Kouji
Female Child A (ep.10)Nakano Seiko
Female Child B (ep.10)Tsuruta Kimiko
Commander Hesuraa (ep.11)Miyauchi Kouhei
Announcer (ep.11)Suzuki Kiyonobu
Policeman (ep.11)Tatsuta Naoki
Soldier A (ep.11)Totani Kouji
Soldier B (ep.11)Kumagai Yukio
Commander Wennaa (ep.12)Shiomi Ryuusuke
Secretary (ep.12)Wakamoto Noriaki
Banjou's Mother's Voice (ep.12)Sawada Toshiko
Donaun (ep.13)Terashima Mikio
Close Aide (ep.13,16,40)/Close Aide A (ep.20)Tanaka Takashi
Soldier (ep.13)Taniguchi Takashi
Commander Girudon (ep.14)Kihara Shoujirou
Dekadan (ep.14)Katou Osamu
[Male] Soldier A (ep.14)Tanaka Takashi
[Male] Soldier B (ep.14)Tatsuta Naoki
[Male] Soldier C (ep.14)Totani Kouji
Female Soldier A (ep.14)Nakatani Yumi
Female Soldier B (ep.14)Takagi Sanae
Commander Zenoia (ep.15)Yanaga Kazuko
Raddo (ep.16)Yasuhara Yoshito
Kerii (ep.16)Han Keiko
Raddo's Father (ep.16)Kiyokawa Motomu
Raddo's Mother (ep.16)Makino Kazuko
Group Member A (ep.16)Mizushima Yuu
Group Member B (ep.16)Mitsuya Yuuji
Akirasu (ep.17)Katou Seizou
Narrator (ep.17)Nojima Akio
Commander Damudesu (ep.17)Tokumaru Kan
Reeneedo (ep.17)Kagawa Miki
Ruumisu Hito A (ep.17)Yamada Shunji
Ruumisu Hito A (ep.17)Suzuki Kiyonobu
Soldier A (ep.17)Totani Kouji
Soldier B (ep.17)Suemori Fushio
Minamoto (ep.18)Nagai Ichirou
Commander Special 1 Gou (ep.18)Watabe Takeshi
Soldier A (ep.18)Totani Kouji
Soldier B (ep.18)Tatsuta Naoki
Soldier C (ep.18)Yokoo Saburou
Commander Banchaa (ep.19)Katou Masayuki
Dobin (ep.19)Tatekabe Kazuya
Degarashii (ep.19)Hase Sanji
Beauty's Father (ep.19,39)Imanishi Masao
Computer's Voice (ep.19)Takagi Sanae
Close Aide B (ep.20)Taki Masaya
Soldier (ep.20)Totani Kouji
Commander Radikku -Anime Debut Role (ep.21)Ikeda Shuuichi
[Female] Soldier (ep.21)Majima Satomi
Youth A (ep.21)Tatsuta Naoki
Youth B (ep.21)Mizushima Yuu
Commander Jimii Diin (ep.22)Inoue Makio
Tarii (ep.22)Matsuo Yoshiko
Karurosu (ep.22)Oomiya Teiji
Pilot (ep.22,39)Ogata Kenichi
Non-Commissioned Officer (ep.22)Nagahori Yoshio
Soldier (ep.22)Totani Kouji
Cheer Girl A (ep.22)Takagi Sanae
Cheer Girl B (ep.22)Kawakubo Shizuko
Cheer Girl C (ep.22)Yamamoto Chizuko
Commander Jenova (ep.23)Ueda Miyuki
Soldier A (ep.23)Matsuoka Youko
Soldier B (ep.23)Mukaidono Asami
Soldier C (ep.23)Takagi Sanae
Soldier D (ep.23)Kawakubo Shizuko
Soldier E (ep.23)Yamamoto Chizuko
Doctor Garu (ep.24)Nagai Ichirou
Chicchi (ep.24)Koyama Mami
Mother A (ep.24)Tobe Mitsuyo
Mother B (ep.24)Yoshida Rihoko
Policeman A (ep.24)Totani Kouji
Policeman B (ep.24)Suzuki Kiyonobu
Mazeran-admiral (ep.24)Amenomori Masashi
Commander Katorofu (ep.25)Kuwahara Takeshi
Warship Captain (ep.25)Matsuoka Fumio
Aide (ep.25)Mitsuhashi Youichi
Soldier (ep.25)Totani Kouji
Commander Mireenu (ep.26)Asai Yoshiko
Patton (ep.26)Ogata Kenichi
Soldier A (ep.26)Totani Kouji
Soldier B (ep.26)Kumagai Yukio
Commander Edwin (ep.27)Shima Shunsuke
Soldier A (ep.27)Totani Kouji
Soldier B (ep.27)Mizushima Yuu
Female Child (ep.27)Tsuruta Kimiko
Woman (ep.27)Kagawa Miki
Man (ep.27)Nagahori Yoshio
Commander Berutorii (ep.28)Ooki Tamio
Announcer (ep.28)Shinohara Daisaku
Soldier (ep.28)Totani Kouji
Commander Risaa (ep.29)Yoshida Rihoko
Commander Aisaa (ep.29)Koyama Mami
Soldier (ep.29)Totani Kouji
Commander Mazonii (ep.30)Konoshima Aiko
Lucian (ep.30)Kawashima Chiyoko
Techician A (ep.30)Totani Kouji
Techician B (ep.30)Suzuki Kiyonobu
[Female] Cavalry A (ep.30)Matsuoka Youko
[Female] Cavalry B (ep.30)Mukaidono Asami
[Female] Cavalry C (ep.30)Takagi Sanae
[Female] Cavalry D (ep.30)Kawakubo Shizuko
Commander Z (ep.31)Tsukase Noriko
Actor (ep.31)Egawa Mitsuko
Computer (ep.31)Nobusawa Mieko
Soldier A (ep.31)Totani Kouji
Soldier B (ep.31)Suzuki Kiyonobu
Soldier C (ep.31)Mizushima Yuu
Commander Tooresu (ep.32)Fujimoto Yuzuru
Tappu (ep.32)Tokumaru Kan
Soldier A (ep.32)Totani Kouji
Soldier B (ep.32)Suzuki Kiyonobu
Soldier C (ep.32)Mizushima Yuu
Narration (ep.32)Tanaka Takashi
Commander Doiru (ep.33)Toda Keiko
Masaa (ep.33)Majima Satomi
Soldier A (ep.33)Totani Kouji
Soldier B (ep.33)Mizushima Yuu
Soldier C (ep.33)Suzuki Kiyonobu
Commander Anton (ep.34)Tomiyama Kei
Soldier A (ep.34)Totani Kouji
Soldier B (ep.34)Suzuki Kiyonobu
Soldier C (ep.34)Mizushima Yuu
Soldier D (ep.34)Tatsuta Naoki
Soldier E (ep.34)Takemura Hiroshi
Commander Jiraiya (ep.35)Nagai Ichirou
Sumika (ep.35)Kagawa Miki
S Soldier (ep.35)Furukawa Toshio
Soldier (ep.35)Totani Kouji
Computer (ep.35)Takagi Sanae
Yarukii (ep.36)Mizutori Tetsuo
Puroido (ep.36)Maruyama Eiji
Taimaa (ep.36)Nishikawa Ikuo
Banjou's Mother (ep.36)Nobusawa Mieko
Banjou's Father (ep.36)Furukawa Toshio
Commander Kidogaa (ep.37)Mori Katsuji
Doguman (ep.37)Yada Kouji
Soldier (ep.37)Totani Kouji
Matsu (ep.38)Aono Takeshi
Take (ep.38)Yoda Eisuke
Ume (ep.38)Shimada Akira
Commander Nendoru (ep.39)Watabe Takeshi
Soldier A (ep.39)Totani Kouji
Soldier B (ep.39)Tatsuta Naoki
Soldier C (ep.39)Suzuki Kiyonobu
Soldier D (ep.39)Takemura Hiroshi
Darushia (ep.40)Kuwahara Takeshi
Ghost (ep.40)Hirose Masashi
Haran Souzou (ep.40)Nakagi Ryuuji
Soldier A (ep.40)Totani Kouji
Soldier B (ep.40)Tatsuta Naoki
Soldier C (ep.40)Mizushima Yuu