Midnight Panther (1998/08/25-1998/12/18 OVA)

Check for related series


Ruu [Lou]Sakuragi Miho
Kei [Kei]Nagasawa Yayoi
Sonia [Sonia]Nikaidou Miko
Baba [Old Woman]Tano Shouhei
Bado [Bad]Misono Keiichi
Daaku [Dark]Sawatari Kazuya
Taichou [Commanding Officer]Toudou Mikio
Oyaji [Old Man] (ep.1)Hiramatsu Takayuki
Youjinbou [Bodyguard] (ep.1)Terada Osamu
Chourou [Elder] (ep.1)Katou Eizou
Murabito A [Villager A] (ep.1)Inoue Hisao
Murabito B [Villager B] (ep.1)Hamada Tetsuo
Onna A [Woman A] (ep.1)Shibata Kahori
Onna B [Woman B] (ep.1)Sakaguchi Junko
Onna C [Woman C] (ep.1)Nakajima Shouko
Otoko [Man] (ep.1)Utsumi Kousuke
Saishou [Prime Minister] (ep.2)Sakaide Tetsuo
Gunshuu [Crowd] (ep.2)Tsuruta Mitsuhiko
Gunshuu [Crowd] (ep.2)Takato Yasuo
Gunshuu [Crowd] (ep.2)Aikawa Tooru
Gunshuu [Crowd] (ep.2)Kiyokawa Takashi