Master of Epic The Animation Age (2007/01/07 TV)

Check for related series


Genba no Monio-san [Erumonii Otoko] (News Master of Epic)Tanaka Mayumi
Eru-kun [Erumonii Otoko] (Koisuru Angelica)Tanaka Mayumi
Lucky-kun [Erumonii Otoko] (Lucky-kun to Unlucky-kun)Tanaka Mayumi
Fukui [Erumonii Otoko] (Fire of the Kitchen)Tanaka Mayumi
Chuu [Erumonii Onna] (Chuu to Bukotsu)Kaneda Tomoko
Kaaren [Erumonii Onna] (Koisuru Angelica)Kaneda Tomoko
Mai-Mai [Erumonii Onna] (Fire of the Kitchen)Kaneda Tomoko
Ron [Koguniito Otoko] (Friends)Inoue Kazuhiko
Phillip-taiin [Koguniito Otoko] (Master of Epic Daisakusen)Inoue Kazuhiko
Horehore-Jump [Koguniito Otoko] (News Master of Epic)Inoue Kazuhiko
Koguniito Announcer [Koguniito Onna] (News Master of Epic)Tsuru Hiromi
Shiozou-taichou [Nyuutaa Otoko] (Master of Epic Daisakusen)Toyonaga Toshiyuki
James [Nyuutaa Otoko] (Master of Epic no Dendoushi - Rosario)Toyonaga Toshiyuki
Tatsuya [Nyuutaa Otoko] (Tonari no Panda-anesan)Toyonaga Toshiyuki
Juliano [Nyuutaa Otoko] (Fire of the Kitchen)Toyonaga Toshiyuki
Nyuu-Tarou [Nyuutaa Otoko] (Koisuru Angelica)Toyonaga Toshiyuki
Koron [Nyuutaa Onna] (Friends)Kasahara Hiroko
Ranka [Nyuutaa Onna] (Mutouha Ranka)Kasahara Hiroko
Angelica [Nyuutaa Onna] (Koisuru Angelica)Kasahara Hiroko
Bukotsu [Pandemosu Otoko] (Chuu to Bukotsu)Gouri Daisuke
Rosario [Pandemosu Otoko] (Master of Epic no Dendoushi - Rosario)Gouri Daisuke
Musashi [Pandemosu Otoko] (Fire of the Kitchen)Gouri Daisuke
Hattori-sensei [Pandemosu Otoko] (Fire of the Kitchen)Gouri Daisuke
Minami [Pandemosu Onna] (Tonari no Panda-anesan)Takashima Gara
UuTsuru Hiromi
Warage Blue [Erumonii Onna Blue-Hair]Inoue Nana
Warage Pink [Erumonii Onna Pink-Hair]Kaneda Tomoko
Warage Yellow [Erumonii Onna Yellow-Hair]Shouji Yui
Warage Black [Erumonii Onna Black-Hair]Miyazaki Ui
Warage Green [Erumonii Onna Green-Hair]Saitou Momoko