Majuu Senshi Luna Valgar (1990 OVA)

Check for related series


LunaTomizawa Michie
ValgarYara Yuusaku
Bato RobisGinga Banjou
RilHara Eriko
Dark ValgarIizuka Shouzou
GilbertInoue Kazuhiko
ZenaInoue Kikuko
PhantomMatsumoto Yasunori
VeenaMinaguchi Yuko
Miru YudeNanba Keiichi
Baram BarakudaNishimura Tomomichi
ChefTatsuta Naoki
Rapier RonaTsuru Hiromi
LocoYamada Eiko
NarrationYara Yuusaku