MURDER PRINCESS (2007/03/28-2007/08/29 OVA)

Check for related series


Arita Foorando (Farisu) [Alita Forland (Falis)]Park Romi
Mirano Entorashia (Arita Foorando) [Milano Entolasia (Alita Forland)]Koshimizu Ami
Dominikofu [Dominikov]Yao Kazuki
Piito Aamusutorongu [Pete Armstrong]Takase Akimitsu
Jodoo Entorashia [Jodo Entolasia]Ishimori Takkou
Akamashi [Akamashi]Tsuchida Hiroshi
Ana [Ana]Saitou Chiwa
Yuna [Yuna]Saitou Chiwa
Seshiria [Cecilia]Toyoguchi Megumi
Kaito Foorando [Kaito Forland]Namikawa Daisuke
Zenosu Foorando [Zenos Forland]Hoshino Mitsuaki
KuraiberutoMutou Tadashi
AndoreMutou Tadashi