Kyouryuu Tankentai Bornfree (1976/10/01-1977/03/25 TV Tokusatsu Anime)

Check for related series


Kitayama JoujiMori Katsuji
Gonda AkiraKanemoto Shingo
Koyama SaburouKami Kyounosuke
Maki ReikoKuri Youko
Masaki MasaoTakahashi Kazue
Masaki-hakase [1] (before ep.19)Nemoto Yoshiaki
Masaki-hakase [2] (ep.19+)Nakae Shinji
Kimura HisakoKatou Sakiko
King BattlerTakiguchi Junpei
GlennIkaida Hiroshi
SammyMurayama Akira
Lady BattlerIkeda Wakako
RickMizutori Tetsuo
NarrationNakae Shinji
Free Runner OperatorNakae Shinji
Computer VoiceNakae Shinji
Eric-jiisan (ep.5)Mizutori Tetsuo
Smith (ep.7)Matsuoka Fumio
Ann (ep.7)Yokozawa Keiko
Kyassaba (ep.15)Shirakawa Sumiko
Teotebi (ep.15)Muramatsu Yasuo
Chicchi (ep.16)Oguma Kyouko
Tommy (ep.21)Asagami Youko
Ryan (ep.21)Genda Tesshou
Bero (ep.22)Watanabe Tomoko
Yagen (ep.22)Yada Minoru
Sam (ep.23)Hosoi Shigeyuki
Duke (ep.23)Funaba Katsutoshi
Oliver (ep.23)Ikaida Hiroshi
Ooyama (ep.24)Hazumi Jun
Oda (ep.24)Ikaida Hiroshi
Ichirou (ep.25)Shirakawa Sumiko
Haruko (ep.25)Yamada Eiko