King of Bandit Jing (TV)

Check for related series


JingSaiga Mitsuki
KirNakao Ryuusei
PostinoMiki Shinichirou
Vodka (ep.1)Gouri Daisuke
Old Lady (ep.1)Suzuki Reiko
Cognac (ep.1)Asou Tomohisa
Cidre (ep.1)Nogawa Sakura
Cidre's Mother (ep.1)Katou Yuuko
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Matsumoto Dai
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Inada Tetsu
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Motegi Masaru
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Tokuyama Yasuhiko
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Domon Jin
<UNNAMED ROLE> (ep.1)Deguchi Kayo
Rose (ep.2)Tamura Yukari
Grappa (ep.2)Kusumi Naomi
Rose's Father (ep.2)Naka Hiroshi
<UNNAMED ROLE> (ep.2)Yamanoi Jin
<UNNAMED ROLE> (ep.2)Iwamoto Yumiko
<UNNAMED ROLE> (ep.2)Motegi Masaru
<UNNAMED ROLE> (ep.2)Tanaka Kazunari
<UNNAMED ROLE> (ep.2)Kazama Nobuhiko
Mirabelle (ep.3-4)Horie Yui
Master Gear (ep.3-4)Morikawa Toshiyuki
Sherry (ep.3)Sakuma Rei
Captain (ep.3-4)Kosugi Juurouta
<UNNAMED ROLE> (Old man they meet in hot spring) (ep.3)Nagasako Takashi
<UNNAMED ROLE> (ep.3-4)Miyake Kenta
<UNNAMED ROLE> (ep.3-4)Tsuchida Hiroshi
<UNNAMED ROLE> (ep.3-4)Usui Takayasu
<UNNAMED ROLE> (ep.3)Shigematsu Tomo
<UNNAMED ROLE> (ep.3-4)Saitou Jirou
<UNNAMED ROLE> (ep.3)Egawa Hisao
<UNNAMED ROLE> (ep.4)Inada Tetsu
<UNNAMED ROLE> (ep.4)Kawazu Yasuhiko
<UNNAMED ROLE> (ep.4)Itou Ryuu
<UNNAMED ROLE> (ep.4)Takahashi Ryoukichi
Fino (ep.5)Shiina Hekiru
Van Kuot (ep.5)Hori Katsunosuke
Drambuie (ep.5)Nakata Kazuhiro
Rum (ep.5)Aikawa Rikako
Auctioneer (ep.5)Uemura Kihachirou
Butler (ep.5)Tsuchiya Toshihide
Fino's Mother (ep.5)Oosaka Fumiko
Doctor (ep.5)Ogata Mitsuru
Vermouth (ep.6-7)Kurata Masayo
Pernod (ep.6-7)Nakahara Shigeru
China Lilet (ep.6-7)Shimura Tomoyuki
Villar (ep.6-7)Sonobe Keiichi
<UNNAMED ROLE> (ep.6)Takishita Tsuyoshi
<UNNAMED ROLE> (ep.6)Machii Miki
King Cointreau (ep.7)Naya Rokurou
<UNNAMED ROLE> (ep.7)Uegami Mayumi
<UNNAMED ROLE> (ep.7)Fujikawa Yukiko
<UNNAMED ROLE> (ep.7)Matoi Kaori
Izarra (ep.8)Mitsuishi Kotono
Goblet (ep.8)Fukuda Nobuaki
<UNNAMED ROLE> (ep.8)Maruyama Eiji
<UNNAMED ROLE> (ep.8)Yoshida Takashi
<UNNAMED ROLE> (ep.8)Saitou Jirou
<UNNAMED ROLE> (Por Vora?) (ep.8)Kobayashi Yumiko
<UNNAMED ROLE> (ep.8)Iwamatsu Ren
Mimosa (ep.9)Sakamoto Maaya
Russian (ep.9)Sakurai Takahiro
<UNNAMED ROLE> (ep.9)Shigematsu Tomo
<UNNAMED ROLE> (ep.9)Hosokawa Masayo
<UNNAMED ROLE> (ep.9)Imai Asami
<UNNAMED ROLE> (ep.9)Kumagai Masayuki
<UNNAMED ROLE> (ep.9)Katougi Satoshi
Elixer (ep.10)Yukino Satsuki
Mama Stout (ep.10)Nozawa Masako
Sweet Stout (ep.10)Kawazu Yasuhiko
Bitter Stout (ep.10)Nishimura Tomohiro
Hime Por (Princess Por Vora) (ep.10)Kobayashi Yumiko
<UNNAMED ROLE> (ep.10)Adachi Akemi
<UNNAMED ROLE> (ep.10)Uegami Mayumi
<UNNAMED ROLE> (ep.10)Tomisaka Akira
Stir (ep.11-13)Iizuka Mayumi
Dubonnet Countess (ep.11-13)Hyoudou Mako
Angostura Sr. (ep.11-13)Shibata Hidekatsu
Angostura (ep.11-13)Yoshino Hiroyuki
Baffle d'Ice (ep.11-13)Ootomo Ryuuzaburou
Crash d'Ice (ep.11-13)Sakaguchi Kouichi
Cube d'Ice (ep.11-13)Ugaki Hidenari
Ginjou (ep.11-13)Aizawa Masaki
MC (ep.11-13)Miki Shinichirou
<UNNAMED ROLE> (ep.11)Kawada Shinji
<UNNAMED ROLE> (ep.11)Iwamatsu Ren
<UNNAMED ROLE> (ep.11)Tomisaka Akira
<UNNAMED ROLE> (ep.11-12)Kobayashi Yumiko
<UNNAMED ROLE> (ep.11-12)Imai Asami
<UNNAMED ROLE> (ep.11-13)Tanaka Hirofumi
<UNNAMED ROLE> (ep.11-12)Kuga Kenji
<UNNAMED ROLE> (ep.12)Niiya Megumi
<UNNAMED ROLE> (ep.13)Kishio Daisuke