Kikou Kantai Dairugger XV (Fifteen) (1982/03/03-1983/03/23 TV)

Check for related series


Aki Manabu (Rugger 1)Furukawa Toshio
Kai Shinobu (Rugger 2)Yamamoto Ryouma
Shootaa Kuroitsu [Shota Kreuz] (Rugger 3)Shioya Kouzou
Mutsu Yasuo (Rugger 4)Majima Satomi
Pati Erinton [Patty Ellington] (Rugger 5)Han Keiko
Miranda Kiitsu [Miranda Keets] (Rugger 6)Hori Hideyuki
Kaga Haruka (Rugger 7)Iizuka Harumi
Saruta Kattsu [Saruta Katz] (Rugger 8)Satou Masaharu
Izumo Tatsuo (Rugger 9)Oohama Yasushi
Baarosu Karateya [Baros Karateya] (Rugger 10)Yamaguchi Ken
Warutaa Jakku [Walter Jack] (Rugger 11)Mori Katsuji
Mooya Kirigassu [Moya Kirigas] (Rugger 12)Yamaguchi Nana
Makku Chakkaa [Mack Chakker] (Rugger 13)Tanaka Takashi
Izu Tasuku (Rugger 14)Hiromori Shingo
Nagato Kazuto (Rugger 15)Ootake Hiroshi
Ise JinjiTanaka Hideyuki
Tikku AshimofuYada Kouji
Teresu-shireiTotani Kouji
RakkaruTanaka Takashi
RossheSatou Masaharu
Kaponeero-soushireiTanaka Takashi