Jouou Heika no Puti Anje [Her Majesty's Petite Angie] (1977/12/13-1978/06/27 TV)

Check for related series


Angie AirintonHan Keiko
JacksonNagai Ichirou
MichaelSogabe Kazuyuki
BarbaraAsou Miyoko
FrankNakano Seiko
PoppinsKikuchi Hiroko
BenjaminKimotsuki Kaneta
AlfredMizutori Tetsuo
HilaryFujishiro Yuuji
RogerAono Takeshi
JimmyNishio Toku
HelenAsagami Youko