Hanaukyo Maid Tai - Maid in Hanaukyo (TV)

Check for related series


Hanaukyou TarouKaida Yuki
MarielTanaka Rie
CynthiaKaneda Tomoko
GraceKaneda Tomoko
Suzuki IkuyoArishima Moyu
Tsurugi KonoeHiramatsu Akiko
Jihiou RyuukaTakahashi Rieko
IchigoKagawa Hazuki
RingoKogure Ema
SangoWatanabe Yuki
Morino YukiYanase Natsumi
Hanaukyou Hokusai (ep.1)Yanami Jouji
Maid 1 (ep.1)Kanda Rie
Maid 2 (ep.1)Moto Minako
Maid 3 (ep.1)Tsuji Kaori
Infiltration Operative A (ep.2)Kanda Rie
Infiltration Operative B (Shinobu) (ep.2,6)/Shinobu (ep.10)Nasu Megumi
Female Student 1 (ep.2)Tsuji Kaori
Female Student 2 (ep.2)Moto Minako
PE Teacher (ep.2)Hirano Toshitaka
Male Student 1 (ep.2,6)Sakurai Takahiro
Male Student A (ep.2)/Sportsman A (ep.6)Yamaguchi Takayuki
Male Student B (ep.2)/Sportsman B (ep.6)Sekine Kouji
Jihiou Party Host 1 (ep.4)Sakurai Takahiro
Jihiou Party Host 2 (ep.4)Yamaguchi Takayuki
Jihiou Party Host 3 (ep.4)Sekine Kouji
Jihiou Party Host 4 (ep.4)Nagano Atsushi
Guy A (ep.5)Sekine Kouji
Guy B (ep.5)Sakurai Takahiro
Guy C (ep.5)Yamaguchi Takayuki
Maid 1 (ep.5)Kanda Rie
Maid 2 (ep.5)Tsuji Kaori
Art Teacher (ep.6)Kanda Rie
Female Student 1 (ep.6)Tsuji Kaori
Jihiou Party Host 1 (ep.7)Yamaguchi Takayuki
Jihiou Party Host 2 (ep.7)Sekine Kouji
Old Woman Inn Owner (ep.7)Yamazaki Erina
Information Division Maid A (ep.8)Kanda Rie
Information Division Maid B (ep.8)Tsuji Kaori
Information Division Maid C (ep.8)Yamazaki Erina
Maid (1) (ep.9)Kanda Rie
Maid (2) (ep.9)Tsuji Kaori
Maid (3) (ep.9)Nasu Megumi
Maid (1) (ep.10)Kanda Rie
Maid (2) (ep.10)Tsuji Kaori
Maid (3) (ep.10)Kaneda Tomoko
Jihiouke ???? (ep.11)Sakurai Takahiro
Jihiouke ???? (ep.11)Kishino Yukimasa
Maid (1) (ep.12)Kanda Rie
Jihiou Party Host (ep.12)Sakurai Takahiro