Hajimari no Boukensha-tachi - Legend of Crystania (1995/07/29 Movie)

Check for related series


ReedonMidorikawa Hikaru
AderishiaYayoi Mitsuki
Piroteesu [Pirotess]/SheeruTamagawa Sakiko
BarubasuKobayashi Kiyoshi
NaaseruSeki Toshihiko
KuirudoTachiki Fumihiko
RaifanNishimura Chinami
OoviruYao Kazuki
RioTouma Yumi
JenobaOgata Megumi
BookusuMatsumoto Yasunori
MaahaSatou Masaharu
GarudiKakegawa Hirohiko
FuresutoEgawa Hisao
HaavenGinga Banjou
Ashuramu [Ashram]Kamiya Akira
GuribuMasutani Yasunori
MatisuKisaichi Atsushi
People of the Magical BarrierIshikawa Hideo