Ginga Reppuu Baxingar [Galactic Gale Baxingar] (1982/07/06-1983/03/29 TV)

Check for related series


Billy The Shot (Mahoroba Shirou)Shiozawa Kaneto
Moroha no Shutekken [Double-Edged Shutekken] (Shutekken Radokurifu)Sogabe Kazuyuki
Don Condor (Diigo Kondou)Tokumaru Kan
Fushi-Chou no Layla [Immortal Butterfly Layla] (Raira Mineri)Asagami Youko
Kattobi no Sama (Samanosuke Doodi)Mori Katsuji
Jakkii RiiTonguu Kyouko
Fanfan RiiAmemiya Kazumi
Three J (Jan Jakku Jaanii)Yanami Jouji
Kura PachiinoShioya Yoku
SaitooShimada Bin
KaitoHiromori Shingo
Inogen RoomuHiromori Shingo
Kashimu TaroonHori Hideyuki
Tedi BeinTanaka Kazumi
Juuro MinamiSuzuoki Hirotaka
Kyashii Ruu [1] (before ep.29)Suzuki Tomiko
Kyashii Ruu [2] (ep.29+)Kawashima Chiyoko
Karumo DakusuNishimura Tomomichi
Nii MikkinTanaka Kazumi
Yuuri Kazun AawinMurayama Akira
Moori AawinHori Hideyuki
Geruba ZorubaTanaka Takashi
Tsurugu KaaiSuzuki Kiyonobu
Erun BaisutoKanazawa Hisakazu
Kei MaroonShimada Bin
Shinzaaku HaimuOnoda Eiichi
Jiru Kuroodo [1] (until ep.11)Suzuoki Hirotaka
Jiru Kuroodo [2] (ep.18+)Sawaki Ikuya
Iigo MokkusuNagahori Yoshio
Ozuma DoraagoOobayashi Ryuusuke
Carmen 18 SeiShiozawa Kaneto
MireiNozaki Kimiko
Noeru NoocheKanie Eiji