Ge Ge Ge no Kitarou (1968-1969 (1st) version)

Check for related series


OnitarouNozawa Masako
ChichioyaTanonaka Isamu
????Ootsuka Chikao
NurarihyonAono Takeshi
????Nagai Ichirou
???? (ep.3)Nagai Ichirou
???? (ep.8)Nagai Ichirou
???? (ep.13)Nagai Ichirou
???? (ep.20)Nagai Ichirou
???? (ep.24)Nagai Ichirou
???? (ep.34)Nagai Ichirou
???? (ep.41)Nagai Ichirou
???? (ep.43)Nagai Ichirou
???? (ep.47)Nagai Ichirou
???? (ep.53)Nagai Ichirou
???? (ep.57)Nagai Ichirou
???? (ep.63)Nagai Ichirou
???? (ep.65)Nagai Ichirou
<UNKNOWN ROLE(S)>Tsuda Nobuyo