GOSICK -Goshikku- (2011/01 TV)

Check for related series


Vikutorika do Burowa [Victorica de Blois]Yuuki Aoi
Kujou Kazuya [Kazuya Kujo]Eguchi Takuya
Gureviiru do Burowa [Grevil de Blois]Kiuchi Hidenobu
Aburiru Buraddorii [Avril Bradley]Shitaya Noriko
Seshiru Rafitto [Cecile Lafitte]Kano Yui
Zofi [Sophie]Neya Michiko
Koruderia Gyaro [Cordelia Gallo]Sawashiro Miyuki
Buraian Rosukoo [Brian Roscoe]Ookawa Tooru
Juupitaa Roje [Jupiter Roget]Ishizuka Unshou
Kujou Ruri [Ruri Kujo]Hazuki Erino
Kujou Yasuhiro [Yasuhiro Kujo]Kirimoto Takuya
Arubeeru Do Burowa-koushaku [Albert de Blois]Sugou Takayuki
Arubeeru Do Burowa [Albert de Blois] (Adolescent)Kimura Ryouhei
Jakuriinu Do Shinyoree [Jacqueline de Signore]Yukino Satsuki
Rokusaanu [Roxane]Suzuki Reiko
Furan [Fran]Suzuki Kyousuke
Jurii Gairu [Julie Guile]/Arekkusu [Alex]Noda Junko
Neddo Bakusutaa [Ned Baxter]/Hyuui [Huey]Nojima Kenji
Moorisu [Morris]Inaba Minoru
Rii [Lee]Mina
Mirudoreddo Aabogasuto [Mildred Arbogast]Watanabe Akeno
Serujiusu [Sergius]Hori Katsunosuke
Haamainia [Harminia]Kuwashima Houko
Anburoozu [Ambrose]Abe Atsushi
Shiodoa [Theodore]Suzuki Kyousuke
Aran [Alan]Yusa Kouji
Deriku [Derek]Fujita Yoshinori
Rauuru [Raoul]Hirai Keiji
Ruiji [Luigi]Ishizuka Sayori
Garunie [Garnier]Kusumi Naomi
Anasutashia [Anastasia]Kawasumi Ayako
Shinoree [Signore]Yamanoi Jin
Rivaiasan [Leviathan]Hayami Shou
Won Kaai [Kai Wong]Ishikawa Hideo
Ian Masugureiibu [Ian Musgrave]Komatsu Mikako
Saimon Hanto [Simon Hunt]Ueda Yuuji
Kaamira [Carmilla]Tomoe Seiko
Morera [Morella]Nozawa Yukari
Girl/The OrphanNazuka Kaori
The Woodcutter (Gideon Reguranto) [Gideon Lesglant]Mizushima Takahiro
Koko Roozu [Coco Rose]Hisakawa Aya
Jinjaa Pai [Ginger Pie]Saitou Eri
Rupaato Do Jire [Rupert de Gilet]Shimura Tomoyuki
Kiaran [Kuiaran]Toyoguchi Megumi
Makushimu [Maxim]Suzuki Kyousuke
Marion [Marion]Kawasaki Eriko
Kazuya's MotherItou Miki
Villager ASuzuki Kyousuke
Pupil ASuzuki Kyousuke
Attendant ASuzuki Kyousuke
InviteeSuzuki Kyousuke
Pupil DUchiyama Yumi
Pupil DObata Mayu
Woodcutter's Younger SisterObata Mayu
Pupil AMurata Taishi
German BoyMurata Taishi
Villager B/VillagerMurata Taishi
Pupil BMurata Taishi
Attendant BMurata Taishi
Gentleman BMurata Taishi
Burowa-koushaku's Subordinate C/Burowa-koushaku's SubordinateMurata Taishi
ManMurata Taishi
Undertaker ASeki Takaaki
Italian BoyKawanishi Kengo
Boy SoldierKawanishi Kengo
Gentleman ANakanishi Toshiharu
Burowa-koushaku's Subordinate DNakanishi Toshiharu
Military PersonnelAkabane Kenji
ClerkAkabane Kenji