DARKER THAN BLACK -Kuro no Keiyakusha- Gaiden (OVA)

Check for related series


Kuro <Hei>Kiuchi Hidenobu
Gin <In>Fukuen Misato
ClaudeIwanaga Tetsuya
Claude (in Disguise)Hiramatsu Akiko
InuInoue Natsuho
ChinMatsumoto Yoshirou
Ko Ane <Shaojii>Minagawa Junko
HikariShibai Reita