Crying Freeman (1988-1994 OVA)

Check for related series


Yo Hinomura/Om Thai Yeung/Crying FreemanFurukawa Toshio
Tak Yuen KohNakao Ryuusei
Hanada Ryuuji (ep.1)Hashi Takaya
Kitche (ep.2)Fujita Toshiko
Detective Nitta (ep.1,4)Yara Yuusaku
Don Carleone (ep.2)Ginga Banjou
Yakuza C (ep.1)Gouri Daisuke
Submarine Crewmember (ep.2)Kakegawa Hirohiko
Woman (ep.2)Hagimori Junko
Submarine Crewmember (ep.2)Nakata Kazuhiro
Police B (ep.1)Yamaguchi Ken
Long FuMiyauchi Kouhei
RushichiryuuMiyauchi Kouhei
Chen (ep.2)Totani Kouji
Yakuza A (ep.1)Totani Kouji
Police A (ep.1)Satou Masaharu
Police C (ep.1)Hirano Masato
Sushinye (ep.2)Saka Osamu
Yan (ep.2)Horikawa Ryou
Mitsuko (ep.1)Touma Yumi
Shikebaro (ep.3)Wakamoto Norio