Chou Jikuu Seiki Orguss (1983/07/03-1984/04/08 TV)

Check for related series


Katsuragi KeiHayami Shou
Mimuzy RaasuSasaki Run
Shaia ToobuTakizawa Kumiko
SureiMitsuhashi Youichi
MaaiHanasaki Kiyomi
RiiaSakamoto Chika
PaputyTakada Yumi
RiiguOoyama Takao
GoovuKitamura Kouichi
MoomuMuroi Miyuki
JabiiGinga Banjou
TaiiYara Yuusaku
Oruson D VerunuSuzuoki Hirotaka
Atena HendersonKatsuki Masako
Tina HendersonYoshida Rihoko
RoberutoIshimori Takkou
HenriiHayashi Kazuo
Jeffrey WhiteMuramatsu Yasuo
NarratorGinga Banjou