Chou Jikuu Kidan The Southern Cross (1984/04/15-1984/09/30 TV)

Check for related series


Jannu FuranseezuTomizawa Michie
Marii AnjeruMinakura Kumiko
Raana IzabiaDoi Mika
Anjei SurausukiiMeguro Yuuichi
Sharuru Du EtowaadoShimada Bin
Ruui DyukasuFutamata Issei
Aran DeibisuInoue Kazuhiko
Mauri SekiishimaHiromori Shingo
Bowie EmmersonHase Arihiro
Rorufu EmmersonMugihito
Saifuriito VaisuHirano Yoshikazu
Musica NovaHidaka Noriko
Desu Dera DemiSuzuoki Hirotaka
Zosuma Zosumu ZosumoSawaki Ikuya
NarratorSuzuoki Hirotaka