CLUSTER EDGE (2005/10/05-2006/03/29 TV)

Check for related series


Ageeto FurooraitoShimono Hiro
Beriru JasupaaFukuyama Jun
Fon Aina SarufaaKishio Daisuke
KuromuYoshino Hiroyuki
Karusedonii Renieru (Kaarusu)Inoue Gou
Emataito Ramusubekku (Ema)Kiuchi Hidenobu
Besubia BarenchinoSaiga Mitsuki
Roodo KurosaitoKamiya Hiroshi
Kuromu-dan 1 GouSuzuki Tatsuhisa
Kuromu-dan 2 GouSuzuki Chihiro
Kuromu 3 GouSuzuki Masakazu
RudowihiOgawa Shinji
HyuugeruKawamoto Katsuhiko
Kaarusu's GrandmotherTani Ikuko
PupilSuzuki Tatsuhisa
Roodo's SubordinateSuzuki Tatsuhisa
ChildrenMizuma Maki