Angelique Twin Collection (2002 OVA)

Check for related series


Juriasu [Julious]Hayami Shou
Kuravisu [Clavis]Tanaka Hideyuki
Randi [Randy]Canna Nobutoshi
Ryumieeru [Lumiale]Tobita Nobuo
Osukaa [Oscar]Horiuchi Kenyuu
Maruseru [Marcel]Yuuki Hiro
Zeferu [Zephel]Iwata Mitsuo
Orivie [Olivie]Koyasu Takehito
Ruva [Luva]Seki Toshihiko
Vikutooru [Victor]Tachiki Fumihiko
Seiran [Sei-Lan]Iwanaga Tetsuya
Timuka [Timka]Kisaichi Atsushi
Erunsuto [Ernst]Morikawa Toshiyuki
Meru [Mel]Touma Yumi
Chaarii [Charlie]Madono Mitsuaki
Ariosu [Arios]Narita Ken